Psalm 22 Does God Care? Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Mga Awit 29:11 - Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kaniyang bayan; pagpapalain ng Panginoon ang kaniyang bayan ng kapayapaan. Purihin#Awit 96:7-9. ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan,kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Psalm 29 Ascribe to the Lord Glory. 29 Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. 1 Mangagbigay kayo sa Panginoon, Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. 30 Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka, sa mga silid ng kanilang mga hari. 2 Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.. 3 Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng … Give unto the Lord, O you mighty ones, Give unto the Lord glory and strength. GOD thunders across the waters, Brilliant, his voice and his face, streaming brightness— GOD, across the flood waters. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. Psalm 20-29. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” Psalm 22 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 29 Lahat na matataba sa lupa ay magsisikain, at magsisisamba: ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 105 ... 29 Kaniyang pinapaging dugo ang kanilang tubig, at pinatay ang kanilang mga isda. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Give unto the Lord the glory due to His name; Worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is over the waters; The God of glory thunders; The Lord is over many waters. Psalm 22 The Value Of Prophecy. Stand at attention! If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Psalm 21 Getting What We Want. Dress your best to honor him! 31 Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo: Oh Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Psalm 22 The Clue of Silence. Ascribe to the Lord Glory Psalm 29. GOD’s thunder tympanic, GOD’s thunder symphonic. -- This Bible is now Public Domain. Psalm … Psalm 20 How Prayer Works Psalm 20 "I Forgot" Psalm 20 Singing At Night. Psalm 22 Our Suffering Savior. Psalm 23 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. A David Psalm Bravo, GOD, bravo! 29 Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagka't siya'y mabuti: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 2 Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.. 3 Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng … 30 Aking pinili ang daan ng pagtatapat: ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko. Purihin ang kanyang maluwalha Psalm 22 Always Right. 1 Mangagbigay kayo sa Panginoon, Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Praise to God in His Holiness and Majesty - A Psalm of David. -- … Ang Tinig ni Yahweh sa Gitna ng UnosAwit ni David. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Gods and all angels shout, “Encore!” In awe before the glory, in awe before God’s visible power.