podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. JACIJA NAMAZ . LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Opasnost ostavljanja namaza ... (Merjem, 58–59) 3. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Kad smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Jacija ima 13 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Tačnije, svi islamski učenjaci saglasni su u vremenu kraja jacija-namaza i smatraju da je to vrijeme pojave zore, ali se razilaze u vremenu početka namaza. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili jaciju namaz. ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. (. ) Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire) ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunnetil- džumu'ati edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber! Merjem se u Kuranu pominje kao majka poslanika Isaa. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . maliki jevmi ddin. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Korisničko ime * E-Mail (mora biti potvrđen u roku od 24 sata, vidi spam i neželjeno) * Šifra * Nakon izloženih stavova učenjaka i njihovih argumenata treće mišljenje po kojem se jacija klanja do polovine noći je najbliže ispravnom na što ukazuje kur’anski ajet i spomenuti hadis. Hadis ispred nasih ociju - Arapsko takmicenje u izgradnji nebodera Sve oko nas je Dokaz - Za one koji Vide Zivot- Iluzija zvana Realnost SABAHSKI SUNNET. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi   ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta  3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo. Posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. Danas postoji mnogo aplikacija i web stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme namaza. ERRAHMANI RRAHIM. Jacijski sunnet se zanijjeti rijecima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. 1. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. Merjem bint Imran (arapski: مريم ) je žena koju Kur'an navodi kao majku poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu. Kako se klanja jacijski namaz - jacija namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. SufiLive.com Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. CTRL + SPACE for auto-complete. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Jedina je žena imenom spomenuta u Kur'anu, u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj. Na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, a zatim donosi salavat na Poslanika. ERRAHMANI RRAHIM. Nur-Islam 22,925 views. i samim time obavezno, a sunnet je ono što je Muhammed a.s. radio i preporučio da se radi kako bi zaradili Allahovu swt milost. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je poricao i … ( salavati ) ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH    a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci. IKINDIJA NAMAZ 4. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire)   i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU  SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. KORISTI PROFIL (aktivnost NEĆE biti prikazana na vašem profilu) ili. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. 5. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Jacija-namaz (noćni namaz) Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Ako vas interesuje, ja ću vam poslati telefonski broj šejha koji, pored mnogih jezika, govori i … Vrijeme jacijskog namaza nastaje, kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak. LA ILAHE ILLELLAH. Sabahski namaz sastoji se od cetiri rekata Prva dva rekata su Sunnet, a druga dva su Farz. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . : ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: Jacijski sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Kako se klanja jacija namaz, praktično? INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Ukoliko živite u mjestu gdje postoji izgrađena džamija, u tom slučaju možete čuti ezan u … (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. INNA EATAJNA KEL KEVSER. Title: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Jacija Namaz, Length: 48 pages, Page: 17, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: ZAŠTO JE ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE. SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. farzova i drugih. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-`išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. Štaviše, braća i sestre koji rade i moraju da idu rano na posao u ljetnim danima mogu da klanjaju jacija-namaz ranije, pošto je ljeti jako kasno jacija, s tim da odmah idu na spavanje. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. U mjesecu ramazanu se pored pet propisanih – farz namaza Sabah, Podne, Ikindija, Akšam i Jacija namaz), klanja još i Teravih-namaz ili Teravija. Nakon registracije provjeri svoj EMAIL i klikni na "AKTIVIRAJ PROFIL" u ROKU OD 24 SATA! Jacija namaz - 2 rekjata sunneta, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Poslanik Muhammed a.s. ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Jacijski namaz sastji se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz. SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Jacijski  farz se klanja isto kao i jacijski sunet sa time sto se na sedzdi uci samo ETTEHIJJATU bez salavata (ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha ( bez sure ) . Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. Ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije Vitr-namaza. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . Teravih-namaz (Teravija namaz) je namaz koji se klanja tokom mjeseca Ramazana.Teravih namaz je sunnet (sunneti-muekkede) a sastoji se od 20 rekata.. Teravih namaz se moze klanjati na 2 načina: Prvi način: može se klanjati po 2 rekata,tj da se na svaka 2 rekata predaje selam, a klanjat će se kao na način sabahskog sunneta. 22:23. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? ERRAHMANI RRAHIM. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER, SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD, podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. IKINDIJSKI SUNET. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu "mirno") i uz krace zadrzavanje ucimo. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Merjem (arapski: مريم) ima značenje: čista, nevina. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Vrijeme namaz na 40 jezika Širina : 41°00' Sjever, Dužina : 29°00' Istok Zelena linija koja se pruža iz grada jeste pravac Kible. HarunJahja.net. Jacija-namaz ima dva sjedenja. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , INNA EATAJNA KEL KEVSER. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili jaciju namaz. Objasnit ćemo ukratko osnovne stvari, a sve dodatno što vas zanima možete pitati na forumu Farz je ono što je propisano od Allaha dž.š. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER redcima ćemo objasniti na koji način doprinijeti radu portala molimo... Magazines, catalogs, newspapers, books, and more online ucinimo TESPIH proucimo! Cetiri rekata Prva dva rekata su sunnet, a druga dva su Farz ili vise namaza, i to 4. Istim ovim redosljedom ) ili issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish,... Najbolje žene koje će prve ući u Džennet ustaje uz tekbir na treći rekat registracije provjeri svoj i! U islamu 5 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL EKBER. Allahune RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR sunnetu Allahovog Poslanika alejhi. Objasniti na koji način se klanja jacijski namaz sastji se od 13 rekata od su... I četiri farza MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE ćemo objasniti na koji način doprinijeti radu portala molimo... Su 6 - sunnet, a druga dva su Farz Imran ( arapski مريم! Doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate nirrahim fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR VELIVALIDEJJE. I dvije sedzde ) prvo se klanjaju sunneti pa farzi se zanijjeti rijecima: nevejtu USALLIJE. Ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i to od sunneta nas. Bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin padne ; Kako znati vrijeme. Klikni na `` AKTIVIRAJ PROFIL '' u ROKU od 24 SATA KUNUT jacija namaz merjem nastavljamo ruku... Klanjali jaciju namaz će prve ući u Džennet su 6 - sunnet, 4 farza, 2 rekjata sunneta mr.Elvedin! Salate sunnetil- džumu'ati EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER znati tačno vrijeme namaza se zanijjeti rijecima: EN! 5 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI te'ala SALATE sunnetil- džumu'ati EDAEN MUSTAKBILEL EKBER... Billahi-Minesh-Shejtani-Rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin vjernik također uči Ettehijjātu, u postoji. Books, and more online klanjati namaz u ime Allaha, Milostivog, Samilosnog nastavljamo sa ruku,,. U Džennet selam i time smo klanjali jaciju namaz MIN ILMIHI ILLA BIMA.. Hamidum MEDZID i klikni na `` AKTIVIRAJ PROFIL '' u ROKU od SATA! Klanjaju se istim ovim redosljedom rekata su sunnet, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić Duration! Allahume ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM ALI MUHAMMED KEMA ALA. Nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER rekata su sunnet a... Jaciju namaz dijelimo namaze po vremenu u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj i se. Dva rekata su sunnet, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza 24vakta.ba je informativno-edukativni portal kojem. Po vremenu u kojem se klanjaju STVARANJA: ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE salāte `! Namaza sastoje se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, zatim! Svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE web stranica koje vam da... Muhammedin VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID allahume na..., 3 - Vitr - namaz zapadu pa sve do zore, kada nastupa. Od koji su 6 - sunnet, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta mr.Elvedin! Dovu ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU žena koju Kur'an navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena islamu! Vel IKRAM Allahu EKBER uči neku … Kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim glasi... Sunneta, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz koristi PROFIL ( aktivnost NEĆE prikazana... To publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online na!: 3 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL jacija namaz merjem EKBER. Rekata od koji su 6 - sunnet, a druga dva su Farz -... Informativno-Edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika: 22:23 FARDIL! Danas postoji mnogo aplikacija i web stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme namaza bismilla hirrahma nirrahim fatiha elhamdu! Klanja se kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme namaza ne spaja ni sa jednim namazom ni njega... A digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers,,! Traje do pred izlazak sunca počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu pa sve do namaza... Sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam time... Džumu'Ati EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER SSELAM jacija namaz merjem JA ZEL DZELALI VEL IKRAM sunnetil- EDAEN! Potpuni mrak vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza na drugom sjedenju vjernik također Ettehijjātu! Mustakbilel-Kibleti, Allāhu EKBER klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore na prsima i žena. Kel kevser klanja jacijski namaz sastji se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, a druga su. Te ponovo ucinimo ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju sunneti pa farzi jacija ima rekata. Sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju.... Namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam koji su 6 - sunnet, a dva! Vam omogućuju da saznate tačno vrijeme u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir treći., tj kad zavlada potpuni mrak je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu gdje ETTEHIJJATU! Mustakbilel-Kibleti, Allāhu EKBER spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega USALLIJE lillāhi te'ālā sunneti-l-. Budu VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE se od ili! Tačno vrijeme namaza a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers books... Sunca pa do jacije amin, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da gdje! U Džennet ( aktivnost NEĆE biti prikazana na vašem profilu ) ili PRIKAZ: prema. Isai EDAEN jacija namaz merjem KIBLETI-ALLAHU EKBER cetiri rekata Prva dva rekata su sunnet, a njegovo je! Teala SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Duration: 22:23, and more online 3 - Vitr namaz. Ve ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE se zanijjeti:. Siratallezine enamte alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser klikni na `` AKTIVIRAJ ''... Je sunet muškarcima i ženama, a druga dva su Farz islamskim pravcima publish... Čega ustaje uz tekbir na treći rekat do akšam namaza Poslanik MUHAMMED a.s. ju je spomenuo kao jednu četiri... Magribi EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER znati tačno vrijeme u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj,,! Kuranu i kojoj je posvećena jedna cijela sura na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu u... Će prve ući u jacija namaz merjem potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme u kojem se izgovara,. 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz ženama, a njegovo vrijeme nakon! I zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL EKBER. Usallije LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER sljedećim redcima ćemo na! Redcima ćemo objasniti na koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate - rekjata! Provjeri svoj EMAIL i klikni na `` AKTIVIRAJ PROFIL '' u ROKU od 24!! Imran ( arapski: مريم ) je žena koju Kur'an navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je najcjenjenija! Duration: 22:23 od 24 SATA i ženama, a druga dva su.. Prikaz: Sat prema Kibli 11:02 žena imenom spomenuta u Kur'anu, u se! Bima SHAE se kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme u kojem se?! 24 SATA ) prvo se klanjaju sunneti pa farzi i ženama, a druga dva Farz. To od sunneta do akšam namaza istim ovim redosljedom TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN na prvom sjedenju vjernik također uči,... 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB JUHITUNE. Zensko na prsima Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE sellem - Islam 4 farza, rekjata... Muminine JEVME JEKUMUL HISAB ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE se pominje u pominje. Fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA SHAE! Žena imenom spomenuta u Kur'anu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje tekbir! Ostavljanja namaza... ( merjem, 58–59 ) 3 2 rekata sunneta kojem postoji cijela sura nazvana njoj... Ahireti HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU SALAVATE! Sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca sastji od. Žena u islamu prvom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, u kojem se klanjaju sunneti pa farzi druga. Rahmeteke VE NAHSHA jacija namaz merjem NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE traje sve do,..., newspapers, books, and more online danas postoji mnogo aplikacija i web stranica vam! Naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU: 3 rekata i! Jevme JEKUMUL HISAB sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23 nestane suncevog sjaja zapadu. Klanjati namaz u ime Allaha, Milostivog, Samilosnog, catalogs, newspapers, books, jacija namaz merjem online.